หมูน้อย ฟอร์เวิร์ด

การพัฒนาซอฟต์แวร์ 🖥

เกี่ยวกับเรา

ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยคุณในอนาคต

บริษัท หมูน้อย ฟอร์เวิร์ด จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักในการทำธุรกิจคือ ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ เพื่อติดตั้ง ดูแล และให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์

ในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ เราตระหนักถึงความสำคัญ
ของการปรับปรุงแนวทางของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีปัจจุบันและสร้างนวัตกรรมใหม่
เราขอเชิญคุณก้าวไปข้างหน้ากับเราเพื่อทำให้งานในอนาคตง่ายขึ้น
และติดต่อเราหากคุณมีคำถามใดๆ

โปรดักชั่น

เกี่ยวกับสิ่งที่ เราทำ

Production

เว็บไซต์ และ เว็บแอปพลิเคชัน

🖥

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เฉพาะ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เป็นไคลเอนต์ (Client) ซึ่งไคลเอนต์นี้คือระบบหรือแอพพลิเคชั่น ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์

แอปพลิเคชันมือถือ

📱

ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ต้องใช้ในอุปกรณ์พกพา ดังนั้น Mobile Application จึงสามารถนำไปใช้กับทุกธุรกิจได้ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ดีที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล

📈

กระบวนการตรวจสอบชุดข้อมูลเพื่อค้นหาแนวโน้มและหาข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้มากขึ้นโดยใช้ระบบและซอฟต์แวร์เฉพาะทาง

อีคอมเมิร์ซ

📦

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกรรมหรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อกลางในการนำเสนอสินค้าและบริการ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

การจัดการฐานข้อมูล

🗂

การบริหารทรัพยากรที่รวบรวมได้ที่ ส่วนกลางเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นอย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล รวมถึงความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

ระบบ ERP

💡

ซอฟต์แวร์วางแผนการจัดการ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมและบันทึกลงในฐานข้อมูลหลัก ทำให้ฝ่ายบริหารหรือแผนกอื่นๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการได้ทันที

เทคโนโลยี

ภาษา & เฟรมเวิร์ค

JAVA

SPRING

PHP

CODEIGNITER

LARAVEL

NODE.JS

ANGULAR

REACT

VUE.JS

IONIC

NATIVE SCRIPT

FLUTTER

ทีมของเรา

สนใจที่จะก้าวไปข้างหน้ากับเราเพื่อให้งานในอนาคตง่ายขึ้น

ศรัญ จันตุ่ย

CEO & DEVELOPER

กชกร โพวุฒิรัฐ

CEO & DEVELOPER

ภูรชาญ โพวุฒิรัฐ

CEO & DEVELOPER

กิติพงค์ สินธุยา

FRONT-END DEVELOPER

ปิยพนธ์ ทองเพ็ง

FRONT-END DEVELOPER

วีรพงศ์ หนูหนุน

FRONT-END DEVELOPER

สุขสันต์ เป็นสุข

FRONT-END DEVELOPER

กมลรัตน์ ก๋าวินจันทร์

UX & UI DESIGN

ติดต่อเรา

ต้องการติดต่อกับเรา?

ฝากข้อความถึงเรา

ข้อมูลติดต่อ

085 396 7806 , 097 954 8922

moonoi.forward@gmail.com

ส่งข้อความ

ที่อยู่ของเรา

บริษัท หมูน้อย ฟอร์เวิร์ด จำกัด

บ้านพิมุกต์ เฟส 5 99/101 หมู่บ้านพิมุกต์ 1, ซอย 6, ตำบลสันทรายน้อย, อำเภอสันทราย, เชียงใหม่, ประเทศไทย 50210

โซเชียลมีเดีย